Sponsoren

Om mijn droom waar te maken heb ik naast een grote inzet, goede trainers/coaches, op zowel technisch als fysiek vlak, een goede gezondheid en mentale ondersteuning, ook veel geld nodig. Dit geven we, op jaarbasis, onder meer uit aan

  • tennis-, fysieke en mentale trainingen (20.000,- euro),
  • kleding en materialen (3000,- euro)
  • (sport)voeding & suppletie (1500,- euro)
  • toernooien, overnachtings- en reiskosten (15.000,- euro).

Dit bedrag wordt de komende jaren alleen maar hoger met de toename van trainingsuren en de oplopende kosten van alle binnen- en buitenlandse toernooien, die nodig zijn om de internationale top te kunnen halen.

Wil je mij ondersteunen, dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden.

Neem bij interesse voor de verschillende mogelijkheden contact op met mijn ouders.

En indien u een (eenmalige) donatie wilt doen, kunt u een bedrag naar keuze overmaken naar rekeningnummer NL30 RBRB 0706470087 ten name van V.A.F. Tibben te Zuidwolde. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!